"הצורפים חדד" אתר המוכר מוצרי זהב צהוב\לבן 14K, המוצרים ניתנים לרכישה לכלל הגולשים ברשת בכל העולם כולו, על-ידי מערכות המאובטחות ביותר בעולם , או רכישה במכירה טלפונית.
הוראות תקנון זה , יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו מצד הלקוח (להלן הלקוח) באתר, בין עסקה מאובטחת בין לעסקה טלפונית, ויהיו הבסיס המשפטי לכל דיון בין הלקוח לבין הצורפים חדד, על הלקוח לקרוא תקנון זה בעיון ובמלואו.

תהליך הרכישה

בכדי להזמין מוצר יש קודם לבחור את התכשיט, להזין פרטים, לאחר הזנת הפרטים. ההזמנה תבוצע במהירות וללא עיכובים! הלקוח חייב להזין פרטים הנכונים אחרת לא נבטיח את ביצוע ההזמנה.
עם קבלת ההזמנה בהצורפים חדד ישלח היישר למייל שלך דואר המאשר את ההזמנה, הצורפים חדד יבצעו בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ורק לאחר אישור חברת האשראי תינתן הודעה כי ההזמנה אושרה והמוצר ישלח.
יובהר ויודגש, משלוח הדואר האלקטרוני ע"י הלקוח אינו מהווה שום ראיה או הוכחה לביצוע פעולה ואינו מחייב את אתר הצורפים חדד
כל רישום שירשם במחשבי ;הצורפים חדד.יהיה מוצג כראיה למקרה הצורך.
אישור סופי לביצוע ההזמנה ישלח רק לאחר בדיקת כרטיס האשראי המצוין בהזמנה או הניתן לנציג הצורפים חדד. עסקה בטלפון, ואישורו בחברות האשראי, מועד המשלוח יקבע מיום אישור העסקה בחברת האשראי.
הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית, והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

המוצרים

"הצורפים חדד" מייצרת ומשווקת תכשיטים שונים אשר שמותם יופיע באתר ו/או בקטלוג החברה. החברה רשאית לשנות בכל עת איזה מהמוצרים המוצגים ו/או להחליפם במוצרים אחרים. נציין כי תמונות המוצרים המוצגות באתר ו/או בקטלוג הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את החברה כלל.

כשרות שימוש באתר

כל לקוח רשאי לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצורפים המפורטים להלן:
הלקוח הנו בעל כרטיס אשראי ויזה או ישראכרט ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל או בחול ע"י אחת מחברות כרטיסי אשראי.
הלקוח הוא בעל תא דואר אלקטרוני באינטרנט, ובעל כתובת בארץ בה הוא מתגורר.
"הצורפים חדד" רשאי למנוע מלקוח לרכוש באתרנו, בכל אחד מהמקרים הבאים:
לקוח ביצע מעשה לא חוקי או עבר על הוראות הדין:
הלקוח רשם בעת ההרשמה או בעת עסקה טלפונית פרטים שגויים בכוונת תחילה.
הלקוח ביצע מעשה בכדי לפגוע בפעילות של האתר או ב "הצורפים חדד"
אסור על הלקוח לסחור או למכור בצד ג' את המוצר.

שירות לקוחות

אל תהססו ! כל שאלה לגבי התכשיטים שלנו באתר , שאלות פרטניות על התכשיט. ניתן לפנות לשירות לקוחות בדואר האלקטרוני.
לכל שאלה נוספת בקשר לאתר ניתן לפנות לשירות לקוחות בדואר האלקטרוני.
"הצורפים חדד" תעשה את כל מאמציה לתת מענה לכל פניה בקשר לאתר ולמוצריו בתוך 48 שעות.

מבצעים

"הצורפים חדד" עורכת מעת לעת מבצעים לקידום מכירות והלקוח יכול ליהנות ממבצעים אלה. אין החברה חייבת לערוך מבצעים ואין היא מחויבת לתוקף מסוים מעבר למה שצוין בפרטי המבצע. החברה רשאית לשנות את תוקף המבצעים ו/או לבטלם ו/או להגבילם כראות עיניה אפילו לפני מועד סיום המבצע כפי שכתוב בפרטי המבצע. המחירים של המבצע תקפים ליום האספקה בלבד.

אספקת המוצרים

"הצורפים חדד" ידאגו לספק את המוצר אשר הוזמן על ידך באתר, או בעסקה טלפונית לפי הכתובת שמסרת בעת בהזמנתך,
"הצורפים חדד" מתחיבים לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס האשראי או באמצעות העברה בנקאית.
" הצורפים חדד" לא יהיו אחראים לכל עיכוב או איחור בהספקה או אי הספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון או מאירועים שאינם בשליטתנו.
"הצורפים חדד" יהיו רשאים לגבות סכום נוסף מעבר לתשלום ששולם על הובלה רגילה(מעל משקל של 90 גרם).
אם ולא הגיע המוצר בתוך זמן האספקתו, הלקוח מתחייב להודיע על כך מיידית ל"הצורפים חדד".
אין חזרות\החלפות על מוצר אשר הוזמן ויוצר אישית עבור הלקוח..
במקרה של ביטול עסקה לאחר שהמוצר נישלח, הביטול עסקה כך, שבלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם וללא פגם או נזק או קלקול מכל סוג שהוא.

אפשרויות התשלום

כל המוצרים ניתנים לרכישה מיידית אונליין
עם רמת אבטחה הגבוהה ביותר,
באמצעות PAYPAL או בכרטיס אשראי
ובאישור כל חברות האשראי הגדולות בישראל.

שמירה על סודיות

"הצורפים חדד" מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע הניתן לה ללא הרשאת הלקוח אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה, " הצורפים חדד" יאפשר גישה למידע רק לעובדי הצורפים חדד הזקוקים לצורך מתן שירות.
" הצורפים חדד" תנקוט כל אמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור כמה שיותר על סודיות המידע של הלקוח.
" הצורפים חדד" לא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח או למישהו מטעמו עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

פרטיות

חברת "הצורפים חדד" רשאית להשתמש במאגר הלקוחות, לפנות אליהם ולעניין אותם בכל הנוגע לקידום מכירות ושיווק, זאת בין בדרך של דיוור ישיר, פקס, מייל או כל אמצעי חוקי אחר. כמו כן ה"לקוח" מסכים כי חברת "הצורפים חדד" תהיה רשאית לעניין אותו במוצרים או פריטים המוצעים על ידה באופן ישיר או ע"י מי מטעמה או העובדים בשיתוף עימה. "הצורפים חדד" שומרת לעצמה את הזכות לאסוף מידע אודות הרגלי הקניה והצריכה של הלקוח, מוצרים שהוא בד"כ רוכש, מידע ועמודים שעניינו אותו באתר וכן פרסומות או "אייקונים" שבהם התעניין וכן כל מידע אחר אשר עולה כתוצאה מההתקשרות של הלקוח עם חברת "הצורפים חדד" והשימוש בשירותיה.
חברת "הצורפים חדד" לא תאחסן ולא תשמור את פרטי הכרטיס אשראי של הלקוחות בשום דרך. כל פרטי כרטיס האשראי יוצפנו כנדרש בחוק.

מחירי המוצרים

המחירים של המוצרים הם המחירים המופיעים באתר בעת ביצוע ההזמנה. "הצורפים חדד" רשאית לעדכן את המחירים והעדכון היכנס לתוקף מיידית. למען הסר ספק מובהר בזאת כי המחירים החדשים אשר עודכנו היכנסו לתוקף ויעודכנו גם בהזמנות שבוצעו טרם העדכון. תוקף המחירים יהיה עד לעדכון הבא. המחירים הנקובים הינם כוללים מע"מ.

אחריות "הצורפים חדד"

"הצורפים חדד" אינה אחראית לכל נזק ו/או הפסד שייגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו בגין שימוש באתר לרבות הקלדה לא נכונה של הנתונים האישיים בטופס ההרשמה במחשב, או עריכת הזמנה לא נכונה. כמו כן "הצורפים חדד" לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם לה בגין מילוי לא נכון של פרטי כרטיס האשראי או כתובת שגויה של הלקוח לאספקת המשלוח, במצב כזה הלקוח יישא במלוא הנזק הנגרם לחברת "הצורפים חדד".
כל תקלה או נזק או כל מעשה אחר שבעקבותיו נפגע הלקוח ואשר לא היה בשליטתה של החברה לרבות בעיות טכניות באתר, במייל או בטלפון לא יהיה על אחריותה של החברה והלקוח לא יוכל לבוא בטענות כלפי החברה וזאת לרבות שימוש לרעה בכרטיס האשראי של הלקוח ע"י מי שלא הורשה לכך ע"י בעל כרטיס האשראי לרבות שימוש לרעה בסיסמה של הלקוח על ידי מי שלא הורשה לכך.
קישוריות אשר יופיעו באתר "הורפים חדד" שבאמצעותם מקושר הגולש לאתרים אחרים אינם נמצאים באחריות "הצורפים חדד" ותוכנם של אתרים אלה אינו שייך ל"הצורפים חדד". אין החברה אחראית לכל מידע המפורסם שם, אם זה לשלמותו של המידע, תוכנו, הדיוק שלו, עדכניותו או כל דבר אחר. "הצורפים חדד" לא תהיה אחראית לכל נזק בין ישיר ובין עקיף ובין נזק כספי שייגרם ללקוח הן כתוצאה מהסתמכות על המידע המופיע שם או מכל סיבה אחרת.
"הצורפים חדד" אינה אחראית לכל נזק שייגרם ללקוח ע"י שחיקת תכשיטים שיוצרו ע"י הצורפים חדד: כגון: שריטות, שבר, סדק, או עיקום של תכשיט מתוך שימוש לא ראוי.
הצורפים חדד מתחייבת שכל תכשיט שנקנה ע"י ה"לקוח" יהיה חתום ומאושר שהזהב הוא אכן ברמת טוהר כמו שצויין בעמוד הרכישה (14K או 18K), וכל "לקוח" יכול לעשות בדיקה עצמאית כדי לבדוק את אמינותנו, במידה ולקוח יטען ויוכיח אחרת יוכל ה"לקוח" לדרוש את כספו חזרה עד למועד סיום תקופת האחריות של אותו מוצר.
מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא חברת "הצורפים חדד" בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי הלקוח.

החזרת מוצרים וביטול עסקה /קניה

כל תכשיט שלקוח ירכוש וייבקש להחזיר מכל סיבה שהיא תינתן לו האופציה להחזרה לתקופה של 30 יום ממועד ביצוע הרכישה באתר או טלפונית, ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 (להלן חוק הגנת הצרכן),לנוחיות הלקוח בלבד. להלן התנאים בהם יכול לקוח לבטל את העסקה שביצע:
הלקוח יישא בהוצאות משלוח להחזרת המוצר לכתובת; אשקלון, רחוב העוגן 9 מיקוד 7867032 לידי הצורפים חדד ועל חובת הלקוח למשלוח בדואר רשום יחד עם מספר מעקב ולבטחו, הצורפים חדד לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם ללקוח בעקבות הזנת פרטי משלוח שגויים או טעות קולמבוס כזאת או אחרת במשלוח.

ביטול של עסקה ייעשה בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני ל"הצורפים חדד". ויש אפשרות של 30 יום להחזיר מוצר שנקנה באתר.
כל מוצר שיוחזר יחויב בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר התכשיט או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך ביניהם.

ברכישת פריטים מסויימים, לא יוכל מבצע הפעולה לבטל את העסקה, ובכלל זה שיוצר במיוחד בעבור הצרכן לפי בקשתו בלבד במהלך העסקה - הזמנות מיוחדות, הכוללים עיצוב אישי וייחודי יוכל הלקוח לבטלם רק כ-24 שעות מרגע אישור העיסקה ע"י חברת האשראי לאחר מועד זה תהיה ללקוח אפשרות לבצע פעולת החזר כספי חלקי ומבצע הפעולה יהיה זכאי לקבל החזר עד 70% מערך המוצר והלקוח יישא באחריות זאת.
ביטול העסקה ע"י מבצע הפעולה עם זאת! שהמבצע הפעולה יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם \ללא פגיעה \נזק \ פגם \ \ מכל מין וסוג שהוא. משלוח מוצרים חזרה לידי "הצורפים חדד" יחולו על הלקוח וללא החזר כספי על משלוח מוצרים.
"הצורפים חדד" יהיה רשאי לבטל עסקה או מכירה, חלקה או כולה. בכל זמן שיידרש!.

שיפוט

הדין החל על השימוש ב"הצורפים חדד" הינו הדין הישראלי בלבד. במידה ויתגלה סכסוך בין חברת "הצורפים חדד" לבין הלקוח ולא יהיה ניתן לפותרו מחוץ לבית המשפט אז ידון המקרה בבית המשפט באשקלון בלבד.

תנאים נוספים

במקרה ונפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את "הצורפים חדד".
התמונות באתר הינן להמחשה בלבד ויתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצר המתקבל בפועל.
"הצורפים חדד" לא תהיה אחראית בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי שנגרם ללקוח או לצד שלישי, בדיעבד משימוש או רכישה שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה, לרבות הפסד \ מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
הרוכש יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר הנרכש על ידו מהצורפים חדד,
רישומי המחשב של "הצורפים חדד" המתבצעות דרך האתר יהיו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
עסקאות טלפוניות יתבצעו על-פי תקנון זה בלבד.

 
המשך קנייה מהנה--צוות שירות לקוחות
"הצורפים חדד"

התקנון עודכן בתאריך 25.11.17 וניתן לשינוי בכל עת ע"י "הצורפים חדד" על פי שיקול דעתו בלבד.